Πληροφορίες για τους αλλοδαπούς φοιτητές: Είσοδος και προγράμματα

Νότιο-Δυτικό Πανεπιστήμιο

Πληροφορίες για τους αλλοδαπούς φοιτητές: Είσοδος και προγράμματα

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΤΙΟ-ΔΥΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ «ΝΕΟΦΙΤ ΡΙΛΣΚΙ» ΜΠΛΑΓΚΟΕΒΓΚΡΑΝΤ

ΤΤο Νoτιοδυτικό Πανεπιστήμιο «Νεόφιτ Ρίλσκι» στην πόλη του Μπλαγκόεβγκραντ είναι διαπιστευμένο από την Εθνική Υπηρεσία Αξιολόγησης και Διαπίστευσης με την υψηλότερη βαθμολογία 9.26 στα 10 έως το έτος 2018

Εξασφαλίζονται άριστες συνθήκες για την πρακτική κατάρτιση και την παροχή συμβουλών από την πλευρά των καθηγητών σε όλα τα μαθήματα.

Το Πανεπιστήμιο διαθέτει σύγχρονες επιστημονικές, εκπαιδευτικές και αθλητικές εγκαταστάσεις και μεγάλες δυνατότητες για καλλιτεχνικές εκδηλώσεις.

Το γραφείο διασύνδεσης (κέντρο καριέρας) προτείνει πρακτική εξάσκηση και διασυνδέσεις με τους εργοδότες.

Οι φοιτητές έχουν την δυνατότητα συμμετοχής σε διεθνή προγράμματα ανταλλαγών. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων τους στα αντίστοιχα Πανεπιστήμια αναγνωρίζονται στο Νότιο-Δυτικό Πανεπιστήμιο «Νεόφιτ Ρίλσκι».

Το Νότιο-Δυτικό Πανεπιστήμιο «Νεόφιτ Ρίλσκι» βρίσκεται μόλις 90 χλμ νότια της πρωτεύουσας της Βουλγαρίας και 80 χλμ από τα σύνορα με την Ελλάδα.

Η πόλη του Μπλαγκόεβγκραντ με τους 80 000 κατοίκους της αποτελεί έναν μοναδικό τόπο διαμονής και εκπαίδευσης.

I. ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Οι πολίτες ξένων κρατών που υποβάλλουν αίτηση για φοίτηση σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό ή διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα γλωσσικής εκμάθησης και εξειδικευμένης προετοιμασίας στη βουλγαρική γλώσσα που διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο και έχει ως εξής:
πλήρους εκπαίδευσης, γλωσσική κατάρτιση και εξειδικευμένη προετοιμασία διάρκειας το λιγότερο 9 μηνών. Η γλωσσική κατάρτιση και εξειδικευμένη προετοιμασία στην βουλγάρικη γλώσσα ολοκληρώνεται με εξετάσεις (γραπτές και προφορικές) ενώπιον επιτροπής. Τα άτομα που ολοκλήρωσαν με επιτυχία την γλωσσική κατάρτιση και εξειδικευμένη προετοιμασία στην βουλγάρικη γλώσσα λαμβάνουν πιστοποιητικό γλωσσομάθειας για την βουλγάρικη γλώσσα, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εγγραφή του και σε άλλα Πανεπιστήμια στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας. Ετήσιο κόστος για το πρόγραμμα πλήρους εκπαίδευσης 3000 ευρώ. Προθεσμία για την υποβολή των δικαιολογητικών – μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου του αντίστοιχου ακαδημαϊκού έτους.
ταχείας εκπαίδευσης, γλωσσική κατάρτιση και εξειδικευμένη προετοιμασία, στην περίπτωση κατά την οποία ο υποψήφιος κατέχει την βουλγάρικη γλώσσα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εκπαίδευση στην εξειδικευμένη ορολογία που αφορά την ειδικότητα επιλογής του υποψηφίου και διαρκεί έως 6 μήνες. Η γλωσσική κατάρτιση και εξειδικευμένη προετοιμασία ταχείας εκπαίδευσης στην βουλγάρικη γλώσσα ολοκληρώνεται με εξετάσεις ενώπιον επιτροπής και λήψη πιστοποιητικού γλωσσομάθειας για την βουλγάρικη γλώσσα, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εγγραφή του και σε άλλα Πανεπιστήμια της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας. Τα δίδακτρα για την εκπαίδευση ταχείας μορφής είναι 1000 ευρώ το πρόγραμμα. Προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών - 01 Μαρτίου του αντίστοιχου ακαδημαϊκού έτους.
Οι υποψήφιοι που κατέχουν την βουλγαρική γλώσσα και την ειδική ορολογία σε υψηλότερο επίπεδο, αλλά δεν έχουν έγγραφο με το οποίο να πιστοποιήσουν τη γνώση τους αυτή, μπορούν να εξεταστούν ενώπιον μιας επιτροπής για την πιστοποίηση του επιπέδου γνώσης της γλώσσας. Τα άτομα που ολοκλήρωσαν με επιτυχία την γλωσσική κατάρτιση και εξειδικευμένη προετοιμασία στην βουλγάρικη γλώσσα λαμβάνουν πιστοποιητικό γλωσσομάθειας για την βουλγάρικη γλώσσα, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εγγραφή του και σε άλλα Πανεπιστήμια στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας. Κόστος εξετάσεων 300 ευρώ. Οι εξετάσεις διεξάγονται καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους.

II. ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΕ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Πλήρης λίστα των διαπιστευμένων προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών: http://www.swu.bg/academic-activities/academic-programmes.aspx?lang=en

Προϋποθέσεις εισαγωγής:

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και βεβαίωση από την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, η οποία να τους δίνει το δικαίωμα να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους στη χώρα στην οποία έχουν ολοκληρώσει την δευτεροβάθμια εκπαίδευση τους. Το απολυτήριο πρέπει να περάσει από τη διαδικασία αναγνώρισης της εκπαίδευσης που έχει διεξαχθεί σε άλλη χώρα, από την Περιφερειακή Επιθεώρηση για την Εκπαίδευση – πόλη Μπλαγκόεβγκραντ.

Διάρκεια φοίτησης:
- 4 χρόνια

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών:
- Τελική προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών – 10 Σεπτεμβρίου του αντίστοιχου ακαδημαϊκού έτους.

Μορφές φοίτησης :
- Διαρκής και μερική φοίτηση για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
- Μόνο διαρκής για τους πολίτες των χωρών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.
Το Πανεπιστήμιο παρέχει τη δυνατότητα για μεμονωμένη ατομική μορφή φοίτησης.

Δίδακτρα φοίτησης για τους υπηκόους χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου:
ΟΟι υπήκοοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου μπορούν να υποβάλουν αίτηση για να φοιτήσουν υπό τις παρακάτω συνθήκες:
- Επιλογή 1 - βάσει του τρόπου και υπό τις προϋποθέσεις που ισχύουν για τους βούλγαρους πολίτες – φοίτηση χρηματοδοτούμενη από το κράτος. Τα δίδακτρα των εξαμήνων κυμαίνονται από 150 εώς 260 ευρώ ανάλογα με την ειδικότητα. Η φοίτηση γίνεται μόνο στην βουλγάρικη γλώσσα.
- Επιλογή 2 - βάσει του τρόπου και υπό τις προϋποθέσεις που ισχύουν για τους βούλγαρους πολίτες – φοίτηση μετά πληρωμής. Τα δίδακτρα των εξαμήνων κυμαίνονται από 370 εώς 1360 ευρώ ανάλογα με την ειδικότητα. Η φοίτηση γίνεται μόνο στην βουλγάρικη γλώσσα.
*Παρατήρηση: Οι υποψήφιοι πρέπει να παρουσιάσουν Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της βουλγαρικής γλώσσας.
*Παρατήρηση: Τα δίδακτρα του΄κάθε εξαμήνου πληρώνονται σε μια δόση στην αρχή του εξαμήνου.

Δίδακτρα για τους υπηκόους χωρών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου:
Οι πολίτες των χωρών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου μπορούν να υποβάλουν αίτηση για να φοιτήσουν μόνο στη διαρκή μορφή φοίτησης με δίδακτρα ύψους ανά εξαμήνου 1700 € . Τα δίδακτρα ανά εξάμηνο για τις ειδικότητες Νοσοκόμα και Μαία ανέρχονται στα 2225 €. Τα μαθήματα διεξάγονται στη βουλγάρικη γλώσσα.
*Παρατήρηση:Τα δίδακτρα του εξαμήνου καταβάλλονται σε μια δόση στην αρχή του κάθε εξαμήνου.

Οι υποψήφιοι που έχουν διπλή υπηκοότητα, μία εκ των οποίων είναι η Βουλγάρικη καταβάλλουν δίδακτρα 50 % χαμηλότερα από αυτά που καταβάλλουν οι αλλοδαποί.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ :

1. Αίτηση προς τον Πρύτανη.
2. Αντίγραφο απολυτηρίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας για όλη την περίοδο εκπαίδευσης του.
3. Βεβαίωση από το αρμόδιο όργανο, που να πιστοποιεί το δικαίωμα του αιτούντος να συνεχίσει την εκπαίδευσή του σε ανώτατα ιδρύματα στο κράτος στο οποίο έχει ολοκληρώσει την δευτεροβάθμια εκπαίδευση του. * Παρατήρηση:
- Το αντίγραφο του απολυτηρίου, η βεβαίωση της αναλυτικής βαθμολογίας, το δικαιολογητικό υπ’ αρ. 3 θα πρέπει να έχουν την πρωτότυπη επισημείωση (σφραγίδα) της Χάγης (Apostille), ή να έχουν την σφραγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών χώρας με την οποία η Βουλγαρία έχει υπογράψει τη σύμβαση περί «νομικής συνδρομής» .
- Η σφραγίδα της Χάγης ή του Υπουργείου θα πρέπει να τοποθετείται από τη χώρα στην οποία εκδόθηκε το απολυτήριο, η βεβαίωση και η βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας.
- Το αντίγραφο του απολυτηρίου, η βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας και το δικαιολογητικό υπ’ αρ. 3 με τη αυθεντική σφραγίδα Χάγης ή τη σφραγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών θα πρέπει να είναι μεταφρασμένο στη βουλγάρικη γλώσσα και η μετάφραση να είναι θεωρημένη από τη βουλγάρικη Πρεσβεία (προξενείο) στην χώρα από όπου εκδίδεται το απολυτήριο, η βεβαίωση και η αναλυτική βαθμολογία, εάν η μετάφραση έχει γίνει εκεί.
- Εάν η μετάφραση στη βουλγάρικη γλώσσα πραγματοποιήθηκε στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας , η θεώρηση της μετάφρασης μπορεί να γίνει από την Προξενική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών (ΥΠΕΞ), στη Βουλγαρία.
- Όταν το απολυτήριο, η βεβαίωση της αναλυτικής βαθμολογίας και το δικαιολογιτικό υπ’ αρ. 3 έχουν εκδοθεί από κράτος που δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος της Σύμβασης της Χάγης και με αυτήν τη χώρα η Βουλγαρία δεν έχει καμία σύμβαση περί «νομικής συνδρομής», τότε ισχύει η κοινή πρακτική της νομιμοποίησης, μετάφρασης στη Βουλγάρικη γλώσσα και θεώρηση της μετάφρασης στη βουλγάρικη γλώσσα.
4 . Ιατρική βεβαίωση- εκδοθείσα το αργότερο 30 ημέρες πριν από την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών.
5 . Αντίγραφο ταυτότητας.
6 . Φωτογραφίες 4 τεμ , μεγέθους 4/3 .
Τα δικαιολογητικά 2, 3 και 4 είναι απαραίτητο να είναι μεταφρασμένα στην βουλγάρική γλώσσα, θεωρημένα από το Υπουργείο Εξωτερικών της αντίστοιχης χώρας και από το βουλγάρικο προξενείο.
• Κόστος κατάθεσης δικαιολογητικών – 105 €. * Παρατήρηση:
Τα δίδακτρα φοίτησης εγκρίνονται ετησίως με διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου. Η φοίτηση διενεργείται σε κατευθύνσεις στα ακόλουθα προγράμματα προπτυχιακών σπουδών:
• Παιδαγωγική (Προσχολική και δημοτική (πρωτοβάθμια) εκπαίδευση, δημοτική (πρωτοβάθμια) παιδαγωγική και ξένη γλώσσα, Παιδαγωγική και εκπαιδευτικό μάνατζμεντ, Προσχολική παιδαγωγική και ξένη γλώσσα, Κοινωνική παιδαγωγική, Ειδική παιδαγωγική)
• Παιδαγωγική (Προσχολική και δημοτική (πρωτοβάθμια) εκπαίδευση, δημοτική (πρωτοβάθμια) παιδαγωγική και ξένη γλώσσα, Παιδαγωγική και εκπαιδευτικό μάνατζμεντ, Προσχολική παιδαγωγική και ξένη γλώσσα, Κοινωνική παιδαγωγική, Ειδική παιδαγωγική)
• Παιδαγωγική της εκπαίδευσης στα ….. (Μαθηματικά και πληροφορική, Βουλγαρική και ξένη γλώσσα, Εικαστικών τεχνών, Παιδαγωγική της Μουσικής τέχνης, Τεχνολογική, Τεχνολογίες και επιχειρηματικότητα, Φυσική και μαθηματικά, Χημεία και φυσική, Γεωγραφία και ιστορία, Φυσική αγωγή)
• Ιστορία και αρχαιολογία (Ιστορία, Αρχειονομίας και πληροφοριακής ασφάλειας)
• Φιλοσοφία
• Φιλολογία (Βουλγάρικη φιλολογία, Αγγλική φιλολογία, Εφαρμοσμένη γλωσσολογία , Αγγλική γλώσσα και εθνολογία, Γλωσσολογία)
• Κοινωνιολογία, ανθρωπολογία και επιστήμες του πολιτισμού (Κοινωνιολογία, Πολιτισμικές επιστήμες, Πολιτισμός και Μ.Μ.Ε, Πολιτισμός και πολιτιστικός τουρισμός)
• Ψυχολογία
• Πολιτικές επιστήμες (Ευρωπαϊκών σπουδών, Διεθνείς σχέσεις, Πολιτικές επιστήμες)
• Κοινωνικές δράσεις
• Κοινωνικές επικοινωνιακές και πληροφοριακές επιστήμες (Δημόσιες σχέσεις)
• Διοίκηση και διαχείριση (Δημόσια διοίκηση, Οικονομική διαχείριση)
• Οικονομικά (Λογιστική και ελεγκτική, Χρηματοοικονομικά, Οικονομικά του δημοσίου τομέα , Μάρκετινγκ, Διεθνείς οικονομικές σχέσεις)
• Τουρισμός
• Φυσικές επιστήμες (Εφαρμοσμένες οπτικές τεχνολογίες, Μετρολογία)
• Χημικές επιστήμες (Χημεία, Ιατρική χημεία)
• Επιστήμες της γης (Γεωγραφία, Οικολογία και προστασία του περιβάλλοντος)
• Μαθηματικά
• Πληροφορική και επιστήμες των υπολογιστών (Πληροφορική, Πληροφοριακά Συστήματα και τεχνολογίες)
• Εξοπλισμός των επικοινωνιών και υπολογιστών (Εξοπλισμός των επικοινωνιών και τεχνολογίες, Συστήματα υπολογιστών και τεχνολογίες)
• Ηλεκτρολόγων, Ηλεκτρονική και αυτοματισμοί (Ηλεκτρονική)
• Μηχανική (Σχεδιασμός, τεχνολογίες και μάνατζμεντ στην ραπτική βιομηχανία)
• Κοινωνική υγεία (Κινησιοθεραπεία, Λογοθεραπεία)
• Υγειονομικής πρόνοιας (Μαίες, νοσοκόμες)
• Αθλητισμός (Αθλητισμός)
• Εικαστικές τέχνες (Βιομηχανικές τέχνες - Μόδα)
• Μουσική και χορευτική τέχνη (Βουλγάρικη λαική Χορογραφία, Μοντέρνα Χορογραφία, Τέχνη της Ερμηνείας/λαικά όργανα ή λαικό τραγούδι , τραγούδι – ποπ και τζάζ, Ηλεκτρονικές τεχνολογίες στη μουσική)
• Θεατρική και κινηματογραφική τέχνη (Μοντάζ κινηματογράφου και μικρής οθόνης, Σκηνοθεσία κινηματογράφου και μικρής οθόνης, Οπερατέρ κινηματογράφου και μικρής οθόνης, Θεατρολογία (υποκριτική)
• Εθνική ασφάλεια (Εθνική ασφάλεια)

III.ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ

Πλήρης λίστα με τα διαπιστευμένα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών http://www.swu.bg/academic-activities/academic-programmes/masters-programmes.aspx

ΠΡΟϔΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ:

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, «bachelor» (προπτυχιακό) ή «master» (μεταπτυχιακό), το οποίο υποχρεωτικά περνάει από τη διαδικασία αναγνώρισης από το Ακαδημαϊκό Συμβούλιο του Νοτιο-δυτικού Πανεπιστημίου «Νεόφιτ Ρίλσκι». Τιμή για τη διαδικασία αναγνώρισης 105 €.

Διάρκεια σπουδών:
- 1 ακαδημαϊκό έτος ( δύο εξάμηνα ) - εάν το μεταπτυχιακό πρόγραμμα είναι στο ίδιο πεδίο με αυτό των προπτυχιακών σπουδών του ενδιαφερομένου
- 2 ακαδημαϊκά έτη ( τέσσερα εξάμηνα ) - εάν το μεταπτυχιακό πρόγραμμα είναι διαφορετικού πεδίου από αυτό των προπτυχιακών σπουδών του ενδιαφερομένου.
Εγγραφές για φοίτηση στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών:
- Έναρξη του χειμερινού εξαμήνου - 10 Οκτωβρίου.
- Έναρξη του θερινού εξαμήνου - 10 Φεβρουαρίου. Μορφές φοίτησης:
- διαρκής και μερική φοίτηση για τους υπηκόους κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.
- - μόνο διαρκής φοίτηση για τους υπηκόους κρατών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.
Το πανεπιστήμιο δίνει τη δυνατότητα εξατομικευμένου σχεδίου φοίτησης.
Δίδακτρα φοίτησης για τους υπηκόους χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου:
Οι πολίτες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου μπορούν να υποβάλουν αίτηση για να φοιτήσουν υπό τις ακόλουθες δυνατές προϋποθέσεις:
- Περίπτωση 1 - βάσει του τρόπου και υπό τις προϋποθέσεις που ισχύουν για τους βούλγαρους πολίτες – φοίτηση χρηματοδοτούμενη από το κράτος. Τα δίδακτρα των εξαμήνων κυμαίνονται από 150 εώς 260 ευρώ ανάλογα με την ειδικότητα. Η φοίτηση γίνεται μόνο στην βουλγάρικη γλώσσα.
- Περίπτωση 2 - βάσει του τρόπου και υπό τις προϋποθέσεις που ισχύουν για τους βούλγαρους πολίτες – φοίτηση μετά πληρωμής. Τα δίδακτρα των εξαμήνων κυμαίνονται από 370 εώς 1360 ευρώ ανάλογα με την ειδικότητα. Η φοίτηση γίνεται μόνο στην βουλγάρικη γλώσσα.
*Παρατήρηση: Οι υποψήφιοι για φοίτηση στην Περιπτώση 1 και Περίπτωση 2 πρέπει να παρουσιάσουν Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της βουλγαρικής γλώσσας.
- Περίπτωση 3 – φοίτηση σε ξένη γλώσσα. Για τους υποψήφιους φοιτητές που επιθυμούν η φοιτησή τους να διεξαχθεί σε ξένη γλώσσα το Πανεπιστήμιο παρέχει την εξής δυνατότητα: α/Φοίτηση στην αγγλική γλώσσα. Τα δίδακτρα του εξαμήνου είναι 1700 ευρώ για την μερική μορφή φοίτησης και 1750 ευρώ για την διαρκή μορφή φοίτησης.
*Παρατήρηση: Τα δίδακτρα του κάθε εξαμήνου πληρώνονται σε μια δόση στην αρχή του εξαμήνου.

Οι υποψήφιοι που έχουν διπλή υπηκοότητα, μία εκ των οποίων είναι η Βουλγάρικη και έχουν γίνει δεκτοί για φοίτηση υπό τις προϋποθέσεις της Περίπτωσης 3/φοίτηση σε ξένη γλώσσα για υπηκόους χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου/, καταβάλλουν δίδακτρα φοίτησης 50 % χαμηλότερα από αυτά που καταβάλλουν οι αλλοδαποί.

Δίδακτρα για τους υπηκόους χωρών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου: Οι πολίτες των χωρών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου μπορούν να υποβάλουν αίτηση για να φοιτήσουν μόνο στη διαρκή μορφή φοίτησης με δίδακτρα ύψους ανά εξαμήνου 1750 € . Τα μαθήματα διεξάγονται στη βουλγάρικη γλώσσα ή υπό τις προϋποθέσεις της Περίπτωσης 3/ φοίτηση σε ξένη γλώσσα για υπηκόους χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.
*Παρατήρηση: ΤΤα δίδακτρα του εξαμήνου καταβάλλονται σε μια δόση στην αρχή κάθε εξαμήνου.

Οι υποψήφιοι που έχουν διπλή υπηκοότητα, μία εκ των οποίων είναι η Βουλγάρικη καταβάλλουν δίδακτρα 50 % χαμηλότερα από αυτά που καταβάλλουν οι αλλοδαποί.

Οι φοιτητές έχουν την δυνατότητα παράλληλης φοίτησης σε περισσότερα του ενός μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

1. Αίτηση προς τον Πρύτανη.
2. Αντίγραφο πτυχίου για ολοκληρωμένες ανώτατες σπουδές και αναλυτική βαθμολογία για όλη την περίοδο φοίτησής του.
*Παρατήρηση:
- Το αντίγραφο του πτυχίου και η αναλυτική βαθμολογία θα πρέπει να έχουν την πρωτότυπη επισημείωση (σφραγίδα) της Χάγης (Apostille), ή να έχουν την σφραγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών χώρας με την οποία η Βουλγαρία έχει υπογράψει τη σύμβαση περί «νομικής συνδρομής».
- Η σφραγίδα της Χάγης ή του Υπουργείου θα πρέπει να τοποθετείται από τη χώρα στην οποία εκδόθηκαν το πτυχίο και η αναλυτική βαθμολογία.
- Το αντίγραφο πτυχίου και η αναλυτική βαθμολογία με τη αυθεντική σφραγίδα Χάγης ή τη σφραγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών θα πρέπει να είναι μεταφρασμένο στη βουλγάρικη γλώσσα και η μετάφραση να είναι θεωρημένη από τη βουλγάρικη Πρεσβεία (προξενείο) στην χώρα από όπου το πτυχίο και η αναλυτική βαθμολογία, εάν η μετάφραση έχει γίνει εκεί.
- Εάν η μετάφραση στη βουλγάρικη γλώσσα πραγματοποιήθηκε στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας , η θεώρηση της μετάφρασης μπορεί να γίνει από την Προξενική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών (ΥΠΕΞ ), στη Βουλγαρία.
- Όταν το πτυχίο έχει εκδοθεί από κράτος που δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος της Σύμβασης της Χάγης και με αυτήν τη χώρα η Βουλγαρία δεν έχει καμία σύμβαση περί «νομικής συνδρομής» , τότε ισχύει η κοινή πρακτική της νομιμοποίησης, μετάφρασης στη Βουλγάρικη γλώσσα και θεώρηση της μετάφρασης στη βουλγάρικη γλώσσα.
3. Φωτοαντίγραφο του πτυχίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
4. Πτυχίο αγγλικών /για τους υποψήφιους που η φοιτησή τους θα διεξαχθεί στην αγγλική γλώσσα/.
5. Ιατρική βεβαίωση- εκδοθείσα το αργότερο 30 ημέρες πριν από την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών.
6. Φωτοτυπία διαβατηρίου ή ταυτότητας.
7. Φωτογραφίες αρ. 4, μέγεθος 4/3.
8. Βιογραφικό σημείωμα

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα δικαιολογητικά 2, 3 και 4 να είναι μεταφρασμένα στην βουλγάρική γλώσσα, θεωρημένα από το Υπουργείο Εξωτερικών της αντίστοιχης χώρας και από το βουλγάρικο προξενείο.

Κόστος κατάθεσης δικαιολογητικών – 105 €.

*Παρατήρηση: Τα δίδακτρα φοίτησης εγκρίνονται ετησίως με διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου.

ΗΗ φοίτηση στα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών αφορά τις ακόλουθες επαγγελματικές κατευθύνσεις:
• Διοίκηση της εκπαίδευσης
• Παιδαγωγική
• Παιδαγωγική της εκπαίδευσης στα ….. (πληροφορική, φυσική, μαθηματικά, χημεία, ιστορία, γεωγραφία, ξένη γλώσσα κ.ά)
• Ιστορία και αρχαιολογία
• Φιλοσοφία
• Φιλολογία
• Κοινωνιολογία, ανθρωπολογία και επιστήμες του πολιτισμού
• Ψυχολογία
• Πολιτικές επιστήμες
• Κοινωνικές δράσεις
• Κοινωνικές επικοινωνιακές και πληροφοριακές επιστήμες
• Διοίκηση και διαχείριση
• Οικονομικά
• Τουρισμός
• Φυσικές επιστήμες
• Χημικές επιστήμες
• Επιστήμες της γης
• Πληροφορική και επιστήμες των υπολογιστών
• Εξοπλισμός των επικοινωνιών και υπολογιστών
• Ηλεκτρολογία, Ηλεκτρονική και αυτοματισμοί
• Μηχανική
• Κοινωνική υγεία
• Εικαστικές τέχνες
• Μουσική και χορευτική τέχνη
• Θεατρική και κινηματογραφική τέχνη
• Εθνική ασφάλεια

IV. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Προϋποθέσεις εισαγωγής:
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και βεβαίωση από την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, η οποία να τους δίνει το δικαίωμα να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους στη χώρα στην οποία έχουν αποκτήσει την δευτεροβάθμια εκπαίδευση τους. Το απολυτήριο πρέπει να περάσει από τη διαδικασία αναγνώρισης της εκπαίδευσης που έχει διεξαχθεί σε άλλη χώρα, από την Περιφερειακή Επιθεώρηση για την Εκπαίδευση – πόλη Μπλαγκόεβγκραντ.

Διάρκεια φοίτησης:
- 5 χρόνια
Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών:
- Τελική προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών - 01 Οκτωβρίου του αντίστοιχου ακαδημαϊκού έτους.
Μορφές φοίτησης:
- διαρκής και μερική για τους πολίτες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.
-μόνο διαρκής για τους πολίτες των χωρών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.
ΤΤο Πανεπιστήμιο παρέχει τη δυνατότητα για εξατομικευμένο σχέδιο φοίτησης.
Δίδακτρα φοίτησης για τους υπηκόους χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου:
Οι πολίτες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου μπορούν να υποβάλουν αίτηση για να φοιτήσουν υπό τις ακόλουθες δυνατές προϋποθέσεις:
- Περίπτωση 1 - βάσει του τρόπου και υπό τις προϋποθέσεις που ισχύουν για τους βούλγαρους πολίτες – φοίτηση χρηματοδοτούμενη από το κράτος. Τα δίδακτρα του εξαμήνου ανέρχονται στα 185 ευρώ. Η φοίτηση γίνεται μόνο στην βουλγάρικη γλώσσα.
- Περίπτωση 2 - βάσει του τρόπου και υπό τις προϋποθέσεις που ισχύουν για τους βούλγαρους πολίτες – φοίτηση μετά πληρωμής. Τα δίδακτρα του εξαμήνου ανέρχονται στα 515 ευρώ. Η φοίτηση γίνεται μόνο στην βουλγάρικη γλώσσα.
*Παρατήρηση: Οι υποψήφιοι πρέπει να παρουσιάσουν Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της βουλγαρικής γλώσσας. *Παρατήρηση: Τα δίδακτρα του΄κάθε εξαμήνου πληρώνονται σε μια δόση στην αρχή του εξαμήνου.
Δίδακτρα για τους υπηκόους χωρών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου:
Οι πολίτες των χωρών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου μπορούν να υποβάλουν αίτηση για να φοιτήσουν μόνο στη διαρκή μορφή φοίτησης με δίδακτρα ύψους ανά εξάμηνο 1700 € . Τα μαθήματα διεξάγονται στη βουλγάρικη γλώσσα.
*Παρατήρηση: Τα δίδακτρα του εξαμήνου καταβάλλονται σε μια δόση στην αρχή κάθε εξαμήνου.

Οι υποψήφιοι που έχουν διπλή υπηκοότητα, μία εκ των οποίων είναι η Βουλγάρικη καταβάλλουν δίδακτρα 50 % χαμηλότερα από αυτά που καταβάλλουν οι αλλοδαποί.

Οι φοιτητές έχουν την δυνατότητα παράλληλης φοίτησης σε περισσότερα του ενός προπτυχιακά προγράμματα σπουδών.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

1. Αίτηση προς τον Πρύτανη.
2. Αντίγραφο απολυτηρίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας για όλη την περίοδο εκπαίδευσης του.
3. Βεβαίωση από το αρμόδιο όργανο, που να πιστοποιεί το δικαίωμα του αιτούντος να συνεχίσει την εκπαίδευσή του σε ανώτατα ιδρύματα στο κράτος στο οποίο έχει ολοκληρώσει την δευτεροβάθμια εκπαίδευση του.
*Παρατήρηση:
- Το αντίγραφο του απολυτηρίου, η βεβαίωση της αναλυτικής βαθμολογίας, το δικαιολογητικό υπ’ αρ. 3 θα πρέπει να έχουν την πρωτότυπη επισημείωση (σφραγίδα) της Χάγης (Apostille), ή να έχουν την σφραγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών χώρας με την οποία η Βουλγαρία έχει υπογράψει τη σύμβαση περί «νομικής συνδρομής».
- Η σφραγίδα της Χάγης ή του Υπουργείου θα πρέπει να τοποθετείται από τη χώρα στην οποία εκδόθηκε το απολυτήριο, η βεβαίωση και η βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας.
- Το αντίγραφο του απολυτηρίου, η βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας και το δικαιολογητικό υπ’ αρ. 3 με τη αυθεντική σφραγίδα Χάγης ή τη σφραγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών θα πρέπει να είναι μεταφρασμένο στη βουλγάρικη γλώσσα και η μετάφραση να είναι θεωρημένη από τη βουλγάρικη Πρεσβεία (προξενείο) στην χώρα από όπου εκδίδεται το απολυτήριο, η βεβαίωση και η αναλυτική βαθμολογία, εάν η μετάφραση έχει γίνει εκεί.
- Εάν η μετάφραση στη βουλγάρικη γλώσσα πραγματοποιήθηκε στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας , η θεώρηση της μετάφρασης μπορεί να γίνει από την Προξενική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών (ΥΠΕΞ), στη Βουλγαρία.
- Όταν το απολυτήριο, η βεβαίωση της αναλυτικής βαθμολογίας και το δικαιολογιτικό υπ’ αρ. 3 έχουν εκδοθεί από κράτος που δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος της Σύμβασης της Χάγης και με αυτήν τη χώρα η Βουλγαρία δεν έχει καμία σύμβαση περί «νομικής συνδρομής», τότε ισχύει η κοινή πρακτική της νομιμοποίησης, μετάφρασης στη Βουλγάρικη γλώσσα και θεώρηση της μετάφρασης στη βουλγάρικη γλώσσα.
4. Ιατρική βεβαίωση- εκδοθείσα το αργότερο 30 ημέρες πριν από την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών.
5. Αντίγραφο ταυτότητας.
6. Φωτογραφίες 4 τεμ , μεγέθους 4/3.

Τα δικαιολογητικά 2, 3 και 4 είναι απαραίτητο να είναι μεταφρασμένα στην βουλγάρική γλώσσα, θεωρημένα από το Υπουργείο Εξωτερικών της αντίστοιχης χώρας και από το βουλγάρικο προξενείο.

Κόστος κατάθεσης δικαιολογητικών – 105 €.

*Παρατήρηση: Τα δίδακτρα φοίτησης εγκρίνονται ετησίως με διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου.

Η εκπαίδευση αφορά τα ακόλουθα προγράμματα:
○ Νομική

V. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Λίστα με τα παρόντα διαπιστευμένα προγράμματα διδακτορικών σπουδών: (http://www.swu.bg/university-profile/accreditation/accredited-phd-programmes.aspx)

Προϋποθέσεις κατάθεσης υποψηφιότητας:
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, «master» (μεταπτυχιακό), το οποίο πρέπει να περάσει από τη διαδικασία αναγνώρισης από το Ακαδημαϊκό Συμβούλιο του Νοτιο-δυτικού Πανεπιστημίου «Νεόφιτ Ρίλσκι». Τιμή για τη διαδικασία αναγνώρισης 105 €.

Μορφές φοίτησης : διαρκής, μερική και εξατομικευμένη
- διαρκής μορφή φοίτησης – κόστος ανά εξάμηνο 1750 €, διάρκεια φοίτησης – 3 έτη, ελάχιστος χρόνος φοίτησης – 2 έτη. Πληρώνεται η αξία του πραγματικού χρόνου φοίτησης. Η εισαγωγή γίνεται με την υποβολή δικαιολογητικών.
- μερική μορφή φοίτησης - κόστος ανά εξάμηνο 1250 €, διάρκεια φοίτησης – 4 έτη, ελάχιστος χρόνος φοίτησης – 3 έτη. Πληρώνεται η αξία του πραγματικού χρόνου φοίτησης. Η εισαγωγή γίνεται με την υποβολή δικαιολογητικών.\\
*Παρατήρηση: Οι υποψήφιοι – πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου εξετάζονται σε μάθημα της ειδικότητας και σε μια ξένη γλώσσα.
- κόστος ανά εξάμηνο 1250 €, διάρκεια φοίτησης – 3 έτη, ελάχιστος χρόνος φοίτησης – 2 έτη. Πληρώνεται η αξία του πραγματικού χρόνου φοίτησης. Η εισαγωγή γίνεται με προσχέδιο διδακτορικής διατριβής .
*Παρατήρηση: Τα δίδακτρα του εξαμήνου καταβάλλονται σε μια δόση στην αρχή κάθε εξαμήνου.

Οι υποψήφιοι που έχουν διπλή υπηκοότητα, μία εκ των οποίων είναι η Βουλγάρικη καταβάλλουν δίδακτρα 50 % χαμηλότερα από αυτά που καταβάλλουν οι αλλοδαποί. Στην περίπτωση υποστήριξης της διδακτορικής διατριβής εντός της προθεσμίας των 5 ετών, το Πανεπιστήμιο αναλαμβάνει τα έξοδα της υποστήριξης της. Μετά την λήξη της προθεσμίας αυτής ο υποψήφιος διδάκτωρ πληρώνει το ποσό των 1200€. Για όλες τις μορφές των διδακτορικών η γλώσσα της εκπαίδευσης είναι η βουλγάρικη ή η αγγλική.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

1. Αίτηση προς τον Πρύτανη για συμμετοχή στον διαγωνισμό.
2. Αντίγραφο πτυχίου για ολοκληρωμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών και αναλυτική βαθμολογία για όλη την περίοδο φοίτησής ή πιστοποιητικό για αναγνωρισμένη ανωτάτη εκπαίδευση. *Παρατήρηση:
- Το αντίγραφο του πτυχίου και η αναλυτική βαθμολογία θα πρέπει να έχουν την πρωτότυπη επισημείωση (σφραγίδα) της Χάγης (Apostille), ή να έχουν την σφραγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών χώρας με την οποία η Βουλγαρία έχει υπογράψει τη σύμβαση περί «νομικής συνδρομής».
- Η σφραγίδα της Χάγης ή του Υπουργείου θα πρέπει να τοποθετείται από τη χώρα στην οποία εκδόθηκε το πτυχίο και η αναλυτική βαθμολογία.
- Το αντίγραφο πτυχίου και η αναλυτική βαθμολογία με τη αυθεντική σφραγίδα Χάγης ή τη σφραγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών θα πρέπει να είναι μεταφρασμένο στη βουλγάρικη γλώσσα και η μετάφραση να είναι θεωρημένη από τη βουλγάρικη Πρεσβεία (προξενείο) στην χώρα από όπου το πτυχίο και η αναλυτική βαθμολογία, εάν η μετάφραση έχει γίνει εκεί.
- Εάν η μετάφραση στη βουλγάρικη γλώσσα πραγματοποιήθηκε στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας , η θεώρηση της μετάφρασης μπορεί να γίνει από την Προξενική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών (ΥΠΕΞ), στη Βουλγαρία.
- Όταν το πτυχίο έχει εκδοθεί από κράτος που δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος της Σύμβασης της Χάγης και με αυτήν τη χώρα η Βουλγαρία δεν έχει καμία σύμβαση περί «νομικής συνδρομής» , τότε ισχύει η κοινή πρακτική της νομιμοποίησης, μετάφρασης στη Βουλγάρικη γλώσσα και θεώρηση της μετάφρασης στη βουλγάρικη γλώσσα.
3. Πτυχίο αγγλικών επιπέδου Β2 βάσει του Κοινού ευρωπαïκού γλωσσικού πλαισίου / για τους υποψήφιους που η φοίτησή τους θα διεξαχθεί στην αγγλική γλώσσα/.
4. Ιατρική βεβαίωση- εκδοθείσα το αργότερο 30 ημέρες πριν από την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών.
5. Λίστα με τις δημοσιεύσεις – εφόσον υπάρχουν τέτοιες
6. Φωτοτυπία διαβατηρίου ή ταυτότητας.
7. Φωτογραφίες αρ. 2.
8. Βιογραφικό σημείωμα
9. Επιστολή ενδιαφέροντος

Κόστος κατάθεσης δικαιολογητικών – 105 €.

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
• Διοίκηση της εκπαίδευσης
• Θεωρία της διαπαιδαγώγησης και της διδακτικής
• Ειδική αγωγή
• Ιστορία της παιδαγωγικής και βουλγάρικη εκπαίδευση
• Θεωρία και μεθοδική της φυσικής αγωγής και αθλητικής προπόνησης
• Μεθοδική της εκπαίδευσης (ανά κλάδους και είδη επιστημών), περιβαλλοντική εκπαίδευση και πατριδογνωσία, περιβαλλοντικές επιστήμες, μαθηματικά και πληροφορική, βουλγάρικη γλώσσα και λογοτεχνία, τεχνική και τεχνολογίες, εικαστικές τέχνες, μουσική, ερμηνευτική και θεατρική τέχνη)
• Παιδαγωγικές τεχνολογίες στον παιδικό σταθμό
• Θεωρία και Ιστορία της λογοτεχνίας
• Ιστορία της βουλγαρικής λογοτεχνίας
• Ρωσική λογοτεχνία και λογοτεχνία των λαών της Ρωσίας
• Λογοτεχνία των λαών της Ευρώπης, Αμερικής, Αφρικής, Ασίας και Αυστραλίας
• Βουλγάρική γλώσσα
• Γενική και συγκριτική γλωσσομάθεια
• Γερμανική γλώσσα
• Αγγλική γλώσσα
• Λαογραφία και εθνολογία
• Θεωρία και πρακτική της μετάφρασης
• Γενική ιστορία του Μεσαίωνα
• Νέα και νεότερη γενική ιστορία
• Ιστορία της Βουλγαρίας
• Αρχαιολογία συμπεριλαμβανομένου της νομισματικής και επιγραφικής
• Μελέτη εγγράφων, αρχειονομίας, παλαιογραφίας ιστοριογραφίας και μελέτη πηγών
• Αρχαία ιστορία και θρακολογία
• Ιστορία της φιλοσοφίας
• Κοινωνική φιλοσοφία
• Σύγχρονες φιλοσοφικές θεωρίες
• Κοινωνιολογία
• Θεωρία και ιστορία του πολιτισμού
• Ψυχολογία της εργασίας και επαγγελματική ψυχοδιαγνωστική
• Παιδαγωγική και ηλικιακή ψυχολογία
• Πολιτικές επιστήμες
• Οργάνωση και διοίκηση των κοινωνικών δραστηριοτήτων
• Δημόσιες σχέσεις
• Εφαρμογή τεχνολογίας πληροφοριών στο PR
• Διοικητικό δίκαιο και διοικητική δικονομία
• Αστικό και οικογενειακό δίκαιο
• Εργατικό δίκαιο και κοινωνική ασφάλιση
• Ποινικό δίκαιο
• Ποινική δικονομία
• Οργάνωση και διοίκηση έξω από την σφαίρα της υλικής παραγωγής (μάνατζμεντ στο δημόσιο τομέα)
• Χρηματοοικονομικά, κυκλοφορία του χρήματος, δάνεια και ασφάλειες
• Οικονομία και διοίκηση (βιομηχανία)
• Οργάνωση και διοίκηση έξω από την σφαίρα της υλικής παραγωγής (κοινωνικός - πολιτιστικός τομέας)
• Οικονομία και διοίκηση του τουρισμού
• Ανόργανη χημεία
• Οργανική χημεία
• Οικολογία και προστασία του περιβάλλοντος
• Χαρτογράφηση και θεματική χαρτογράφηση
• Περιβαλλοντική Γεωγραφία
• Οικονομική και κοινωνική γεωγραφία
• Μαθηματική ανάλυση
• Επιχειρησιακή έρευνα
• Μαθηματικός σχεδιασμός και εφαρμογή των μαθηματικών
• Πληροφορική
• Λογοθεραπεία
• Κινησιοθεραπεία
• Χορογραφία
• Θεωρία και πρακτική των τεχνών του θεάματος
• Κινηματογραφία, η τέχνη του κινηματογράφου και τηλεόραση

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για περισσότερες πληροφορίες : κ. Στανισλάβα Αντώνοβα, επιθεωρητής Τμήματος «Αλλοδαπών φοιτητών»

Τηλ. : . +359-73-588 598, + 359 882 484 866

e-mail: fsoffice@swu.bg

ΦΟΡΤΩΣΗ ΣΕ PDF ΜΟΡΦΗ (13MB)